Certyfikat

Kierowana przez Pana prof. Krzysztofa Ziaję Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM, działająca w SPSK nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. L. Gieca, uzyskała status „Vascular Center of the Medical University of Silesia Clinical Hospital in Katowice, Poland” sygnowany przez European Commission for Accreditation of Vascular Centres.

Tym samym dołączyła do sieci 7 ośrodków w Europie posiadających ww. status i jest jedynym polskim ośrodkiem w tym gronie. Uzyskany tytuł jest wynikiem dogłębnej i szczegółowej oceny, a certyfikat wydany 11 maja 2015 r. potwierdza, że oceniony ośrodek spełnia wszystkie wymogi stawiane europejskim angiologicznym centrom referencyjnym, w tym najwyższe europejskie standardy w tym zakresie. Zaszczytny tytuł wraz z certyfikatem, zostanie uroczyście przekazany Zespołowi Katedry podczas Gali Międzynarodowej Unii Angiologicznej w Budapeszcie w bieżącym roku.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]