28 maja 2015 roku w Auli im. prof. dr hab. n. med. Witolda Zahorskiego odbyła się uroczystość rozdania dyplomów doktorskich Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału  prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda. W uroczystości wzięli udział także: Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. Krystyna Olczyk, Prodziekani Wydziału: prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek, prof. dr hab. n. med. Jerzy Wojnar i dr hab. n. med. Marek Waluga, oraz Kierownik Studium Doktoranckiego prof. dr hab. Aleksander L. Sieroń promotorzy i bliscy osób promowanych. Wśród zaproszonych gości był Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach - dr Jacek Kozakiewicz.

Uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego w Katowicach przyznano 91 stopni doktora nauk medycznych.

Przygotowała: Jolanta Kotas

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]