Logo Polityki

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajął 16. miejsce (ex aequo z Politechniką Gdańską) w „Naukowym rankingu polskich uczelni” opublikowanym przez tygodnik „Polityka”. W sumie ocenie poddano 86 polskich uczelni, wśród obecnych w rankingu uczelni medycznych SUM zdobył czwartą pozycję.

Jak informują twórcy zestawienia: „ranking powstaje w wyniku analizy indeksu Hirscha dla poszczególnych uczelni – na indeks składa się liczba publikacji naukowych ogłoszonych przez dany ośrodek i ich naukowa istotność mierzona liczbą cytowań w innych publikacjach”. Wartość indeksu Hirscha dla SUM to 84.

Pełny ranking naukowy uczelni : http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1621163,1,ranking-naukowy-uczelni-akademickich.read