Konferencja

W dniach 11-14 maja 2015 roku w Supraślu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego” zorganizowana w ramach dwóch poważnych inicjatyw naukowych: Forum Naukowego - Prawne i medyczne aspekty zdrowia człowieka oraz Forum Naukowego – Warmia – Mazury – Podlasie.

Prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne aspekty wykluczenia społecznego zostały przedstawione przez pracowników Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także naukowców ONZ, z Austrii, Japonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

W ramach medycznych aspektów wykluczenia społecznego – przedstawiciele nauki i praktyki z Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przedstawili problematykę wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji, brak społecznej akceptacji chorych na AIDS oraz zaburzenia odżywiania. Poruszony został również problem niepłodności.

/dr hab. n. med.Agnieszka Drosdzol-Cop
Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]