Logo SUM

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2015 z dnia 15.05.2015 r. J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłosił „godziny rektorskie” wolne od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniu 28 maja 2015 r. od godziny 15:00 oraz w dniu 29 maja 2015 r. od godziny 12:00.

 

[Przesłano przez: Alicja Gawron]