31 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim JM Rektor SUM prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki podpisał porozumienie o przystąpieniu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Poza SUM do projektu dołączyły także: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu oraz Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju.
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych została zainicjowana w ramach projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego realizowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego i jest kontynuowana w ramach projektu o tej samej nazwie. Partnerami zaproszonymi do Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych są instytucje działające w obszarach technologicznych zgodnych z Programem Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz ze specjalizacjami tematycznymi Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020.
Zgodnie z założeniami Porozumienia Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych partnerstwo ma być systematycznie rozszerzane według specjalizacji województwa, a także obszarów technologicznych PRT.
W maju 2013 r. Śląski Uniwersytet Medyczny złożył ofertę współpracy i prowadzenia Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze medycznym w ramach Sieci Obserwatoriów.
Ponadto w otwartym naborze na partnerów do współrealizacji projektu systemowego pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych wybrano m.in. Konsorcjum (w składzie Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Partnerzy - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej), którego propozycją współpracy było prowadzenie Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze technologii medycznych.
W podpisaniu dokumentu udział wzięli wicemarszałkowie województwa, Mariusz Kleszczewski oraz Kazimierz Karolczak.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska] 

  • 20140131_IMG_8934
  • 20140131_IMG_8943
  • 20140131_IMG_8945
  • 20140131_IMG_8960
  • 20140131_IMG_8962_
  • 20140131_IMG_8966
  • 20140131_IMG_8969
  • 20140131_IMG_8973
  • 20140131_IMG_8976
  • 20140131_IMG_8977

Simple Image Gallery Extended