Do 30 kwietnia br. pracownicy naukowi i badawczy mogą aplikować do konkursu Top 500 Innovators. Jest to 9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowy na najlepszych uczelniach świata na podstawie rankingów wyższych uczelni o zasięgu światowym.

Celem programu jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Program ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

Program jest skierowany do pracowników naukowych i badawczych z polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze m.in. nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, a także do pracowników centrów transferu technologii, zajmujących się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/top-500-innovators/oraz pod adresem  http://top500innovators.org/


[Przesłano przez:  Bogumiła Wocław]