Informujemy o możliwości składania wniosków w 11. edycji konkursu w ramach projektu Innovative Medicines Initiative (IMI). Termin naboru upływa 8 kwietnia 2014 r.

Budżet przeznaczony dla potencjalnych beneficjentów w bieżącej edycji konkursu wynosi około 170 mln euro.  Wnioski na badania biomedyczne mogą składać instytucje naukowe, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedstawiciele grup pacjentów. Zakres tematyczny konkursu obejmuje: artretyzm, chorobę Alzheimera, onkologię, choroby przenoszone przez zwierzęta, nowe narzędzia wspierające rozwój leków, oporność antybakteryjną oraz wpływ medycyny na środowisko.

IMI to partnerstwo publiczno-prywatne powstałe we współpracy Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Towarzystw i Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA). Projekty IMI wymagają tworzenia międzynarodowych konsorcjów, które pozwalają nawiązać współpracę z europejskimi zespołami badawczymi. Są również szansą rozwoju i zdobywania doświadczeń, które mogą być w przyszłości wykorzystane przy składaniu kolejnych wniosków o granty unijne. W ramach IMI co roku ogłaszane są konkursy, w których partnerzy z sektora publicznego finansowani są przez Komisję Europejską na zasadach 7. Programu Ramowego UE.
Więcej informacji na stronie: http://www.imi.europa.eu/
Prezentacja na temat IMI oraz trwającego konkursu – plik pdf.

[Przesłano przez: Patrycja Obłój]