Nauka baner

Uprzejmie informujemy, iż na stronie Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej http://nauka.sum.edu.pl/ w zakładce „pliki do pobrania”: 

(http://nauka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=257) znajdują się aktualne formularze wymagane do zawarcia umowy o realizację pracy statutowej, umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta oraz umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca wraz z instrukcją ich wypełniania:

  1. Dla umowy o realizację pracy statutowej:
    http://nauka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=224
  2. Dla umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez doktoranta:
    http://nauka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=229
  3. Dla umowy o realizację pracy naukowo-badawczej przez młodego naukowca:
    http://nauka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=234

Gotowe dokumenty prosimy składać w Kancelarii Rektoratu SUM lub przesyłać na adres Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice.

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami Uchwały Nr 47/2010 z dnia 22.10.2010 r. z późn. zm:

„Wnioskodawcy, którym przyznano środki finansowe na realizację zadania badawczego, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 tygodni od zatwierdzenia podziału środków lub rozpatrzenia odwołania przez Senacką Komisję ds. Nauki, zobowiązani są do przekazania do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej kompletu dokumentów do zawarcia umowy o realizację pracy naukowo-badawczej”.

 
[Przesłano przez: Klaudia Libront]