Uwaga

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ogłasza zapisy na fakultety, które będą objęte planem kształcenia w roku akademickim 2019/2020.

Zapisów można dokonać w dniach: 28 maja - 4 czerwca 2019 roku.
Fakultet zostanie uruchomiony tylko wówczas, gdy wybierze go co najmniej grupa 24 studentów.
Student nie może zapisać się na fakultet, który już zaliczył.
Studenci, którzy w ustalonym terminie nie wybiorą fakultetów, zostaną przez Kolegium Dziekańskie losowo przydzieleni na fakultety, na których będą wolne miejsca.

Sylabusy dostępne na stronie Uczelni, WFzOML w Sosnowcu, zakładka działalność dydaktyczna.


[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]