Szanowni Państwo,

        Technika stereotaksji mózgowej w leczeniu pacjentów ze schorzeniami zlokalizowanymi w obszarze wewnątrzczaszkowym już od wielu lat jest wymiarem interdyscyplinarnym. Taki stan istnieje współcześnie w większości wiodących ośrodków medycznych europejskich i światowych.

       Tylko ścisła współpraca specjalistów z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i czynnościowej, neuroonkologii, neurologii, radioterapii stereotaktycznej, otolaryngologii, chirurgii podstawy czaszki, a także wielu innych pokrewnych dziedzin medycyny, może zapewnić pacjentom możliwie najlepsze korzyści z naszego leczenia.

        Powinniśmy, jako specjaliści z pokrewnych dziedzin medycznych z zakresów wymienionych powyżej, a leczących chorych ze schorzeniami wewnątrzczaszkowymi i okolic przyległych, wypracować nasze polskie standardy leczenia, w naszych polskich warunkach, a to w oparciu o doświadczenia wiodących w tych zakresach ośrodków europejskich i światowych. Nie należy "wyważać otwartych drzwi". Dobrze jest uczyć się na błędach innych, ale też jesteśmy zobowiązani, jako lekarze, do uczenia się na błędach własnych.

       Systematycznie osiągamy coraz lepsze wyniki leczenia u naszych chorych. Takich sukcesów naszej pracy, a przekładających się na poprawę zdrowia naszych pacjentów nie bylibyśmy w stanie osiągnąć bez współpracy interdyscyplinarnej w obszarze stereotaksji mózgowej w naszym kraju.

       W tym celu organizujemy tę konferencję, która ma służyć wzajemnej wymianie poglądów lekarzy z pokrewnych specjalności, a leczących pacjentów z tym samym schorzeniem, a to ku dobru zdrowia naszych wspólnych chorych. W tym celu chcemy zaprosić na naszą konferencję prelegentów, osoby które mają dużo doświadczenia zawodowego w tematach konferencji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

        W pierwszym dniu konferencji, o godz. 13.00 planowane jest zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

     Wzorem konferencji, która odbyła się w Chorzowie w czerwcu 2014 r. organizatorzy planują, aby treści prelekcji i doniesień zjazdowych, w formie streszczeń i/lub jako artykuły pełno-tekstowe zostały opublikowane w uniwersyteckim czasopiśmie SUM: Annales Academiae Medicae Silesiensis: CAS, Index Copernicus: 5,46, Polish Medical Bibliography, MNiSW: 4  (vide: Annales Academiae Medicae Silesiensis, Rok/Vol/Nr: 2014/68/5, Rok/Vol/Nr: 2014/68/5 supl. 1)

Z wyrazami głębokiego szacunku, z serdecznym zaproszeniem do udziału w Konferencji:

Dr hab. n. med. Stanisław Janusz Kwiek
Adiunkt Katedry i Kliniki Neurochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Przewodniczący Sekcji Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaktycznej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów


PROGRAM
PATRONATY
PATRONATY MEDIALNE
Więcej:


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]