21-22 marca br. w Lublinie odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015, podczas której studenci V roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu: Pani Magdalena Potempa i Pan Paweł Jonczyk zaprezentowali swoje prace.

Najlepszą pracą podczas sesji pt. "Badania nad chorobami nowotworowymi" okazała się praca Magdaleny Potempy pt. "Molekularny obraz raka płuca". Współautorami pracy byli: Paweł Jonczyk oraz opiekun pracy - dr n. med. Marzena Zalewska-Ziob. Praca powstała w ramach SKN przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej SUM w Zabrzu.

Wyróżnienie na Konferencji zdobył Paweł Jonczyk za pracę „Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej wśród dzieci szkół podstawowych w wieku 6-13 lat w mieście Piekary Śląskie”. Praca powstała w ramach działalności STN przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii  WLZ SUM, przy udziale  Magdaleny Potempy pod opieką dr hab. n. med.  Dariusza Kajdaniuka.

Dodatkowo Magdalena Potempa zaprezentowała pracę, która powstała w ramach SKN przy Katedrze i Oddziale Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej SUM w Bytomiu pt. "Przydatność oceny autofluorescencyjnej podjęta podczas badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego we wstępnej ocenie guzów dwunastnicy". Współautorem pracy był Paweł Jonczyk. Opiekunami pracy jak i współautorami byli także prof. dr hab. n. med. dr h. c. Aleksander Sieroń oraz dr n. med. Wojciech Latos.

Ostatnią z prezentowanych była praca pt. "Migotanie przedsionków - arytmia coraz częściej występująca i coraz lepiej leczona", która powstała w ramach działalności SKN Kardiologii Inwazyjnej przy III Katedrze i Oddziale Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskie Centrum Chorób Serca. 

W obradach VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2015 uczestniczyły także czynnie słuchaczki studium doktoranckiego Wydziału Lekarskiego w Katowicach lek. Monika Sarnat-Kucharczyk oraz lek. Ewa Kurzak, których opiekunem naukowym jest prof. dr hab. n. med. Ewa Mrukwa-Kominek, kierownik Katedry Okulistyki Kliniki Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Na Konferencji zostały przedstawione następujące prace, które powstały w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
- „Zastosowanie mikroperymetrii oraz badania poczuci kontrastu u pacjentów z gruczolakami przysadki mózgowej” (lek. Monika Sarnat-Kucharczyk; prof. Ewa Mrukwa-Kominek; lek. Ewa Kurzak )
- „Metoda sieciowania włókien kolagenowych w terapii schorzeń rogówki” (lek. Ewa Kurzak; lek. Piotr Kucharzewski; prof. Ewa Mrukwa-Kominek). 


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]