Logo konferencji

Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Samorząd Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach oraz Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, mają zaszczyt zaprosić  do udziału w drugiej edycji Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, która odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 na terenie kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, przy ul. Medyków 18.

Celem tegorocznego spotkania jest zaprezentowanie stanowisk i wymiana poglądów reprezentantów świata medycyny i prawa m.in. w zakresie opiniowania w sprawach błędów medycznych, etyki w zawodzie lekarza i adwokata, a także transplantologii oraz problematyki z zakresu różnicowania płci z punktu widzenia lekarza i prawnika oraz finansowania świadczeń medycznych.

Do udziału w Konferencji zaproszono znakomitych Gości, w tym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Panią Aleksandrę Skowronek, Panią Ewę Momot Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wielu znanych Uczonych.

Wykład Inauguracyjny wygłosi Profesor Piotr Kruszyński, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert specjalizujący się w postępowaniu karnym.

Dla chętnych Uczestników Konferencji zostaną przeprowadzone w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego warsztaty z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku, z podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz z symulacji medycznej. Zainteresowani Goście będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej, która m.in. realizuje działalność usługową na rzecz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Honorowy patronat nad Konferencją objęli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n med. Przemysław Jałowiecki i  JM Rektor UŚ prof. dr hab. Wiesław Banyś.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc warunkiem udziału jest wypełnienie (online) do dnia 15 kwietnia 2015 r. formularza zgłoszeniowego.

Organizatorzy mają prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń.

W przypadku braku wolnych miejsc, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia. Informacja o braku wolnych miejsc zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

http://lekarzeprawnicy.sum.edu.pl/

https://www.facebook.com/lekarzeprawnicy