Erasmus logo

Zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór.

Więcej informacji na stronie kariera.sum.edu.pl


[Przesłano przez: M. Henke]