Zespół w składzie Piotr Pawłowski, Marek Dryżałowski, Seweryn Król, Dawid Marciniak z Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym zdobył I miejsce w tegorocznych Zawodach Symulacyjnych SUMWARS. II miejsce również przypadło w udziale zespołowi z WLZ: Danielowi  Okrucie, Justynie Musiał, Edycie Nowak i Klaudii Oleszko.  III miejsce zajęli reprezentanci Wydziału Lekarskiego w Katowicach: Jakub  Słoka, Paulina Sobczyk, Katarzyna Rybczyk i  Barbara Kucharska.

Drużyny musiały zmierzyć się z trzema zadaniami.

Pierwsze odbywało się w strefie przedszpitalnej: Narciarz stracił przytomność podczas zjazdu ze stoku, przewrócił się i doznał urazu czaszkowo-mózgowego. Zadaniem zespołu było zaopatrzenie poszkodowanego na miejscu zdarzenia, rozpoznanie hipoglikemii i wykonanie intubacji.

W drugim zadaniu drużyna musiała rozpoznać objawy podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego i ocenić świadomość według skali Glasgow u pacjenta przywiezionego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego po wypadku na stoku. W trakcie trwania zadania drugi pacjent przebywający na SORze ( z powodu bólu w klatce piersiowej)s tracił przytomność. Zespół musiał rozpoznać zadławienie, usunąć ciało obce i wdrożyć resuscytację krążeniowo-oddechową.

Trzecie zadanie wszystkie drużyny wykonywały równocześnie, na zasadzie sztafety. Liczyła się zarówno prawidłowość jak i czas wykonania kolejnych zadań: wykonanie intubacji, zaopatrzenie chirurgiczne rany,  ocena powierzchni oparzenia, wykonanie dwunastoodprowadzeniowego EKG.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]