SPZOZ Ustrzyki Dolne logo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych prowadzi staże podyplomowe w następujących dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ginekologia i położnictwo oraz pediatria. Szpital dysponuje czterema miejscami stażowymi.

Po odbyciu stażu chciałby zatrudnić tych lekarzy, którzy będą zainteresowani dalszym kształceniem i uzyskaniem specjalizacji. SP ZOZ nie posiada miejsc specjalizacyjnych ale deklaruje gotowość do wszelkich ułatwień w przypadku odbywania specjalizacji w innej placówce.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]