25 lutego 2015 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu zorganizowany został Dzień Kariery. Spotkanie miało na celu pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi edukacji.

Wśród prezentujących się podczas Dnia Kariery szkół wyższych był Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszył się wykład pt.” Nowotwory głowy i szyi”, przedstawiony przez Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM prof. Macieja Misiołka.

Bogatą ofertę Wydziału Zdrowia Publicznego przedstawił dr Grzegorz Dziubanek z Zakładu Zdrowia Środowiskowego WZP SUM. W Dniu Kariery wzięli udział również pracownicy Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni, którzy prezentowali ofertę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i odpowiadali na liczne pytania uczniów.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]