GCM

W dniach 26 lutego - 1 marca br. w Katowicach odbędzie się EUSTAR Educational Course 2015. Jest to Światowy Kurs dla Lekarzy Reumatologów dotyczący Twardziny Układowej zorganizowany przez Europaen  Scleroderma Trial and Research Group (EUSTAR). Jest to najważniejsza na świecie organizacja badająca tę rzadką i ciężką chorobę.

Kurs EUSTAR jest organizowany w różnych częściach świata. W ubiegłym roku udało się uzyskać zgodę EUSTAR na jego organizację w Katowicach. Jest to ważne, bowiem kurs w Katowicach umożliwia udział lekarzom z Polski. Organizatorem kursu jest prof. Eugeniusz J. Kucharz, obecnie prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM. W kursie weźmie udział aż 19 lekarzy z Polski.

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrzny i Reumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest jedyną w Polsce placówką stosującą w leczeniu twardziny układowej przeszczepy autologiczne komórek macierzystych (we współpracy z Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM). Ma też wyjątkowo dużą (jak na tę bardzo rzadką chorobę) grupę chorych objętych leczeniem. Przy Oddziale działa jedyne w Polsce stowarzyszenie chorych na twardzinę układową.

Twardzina układowa jest chorobą o nieznanej przyczynie, w której dochodzi do włóknienia skóry i narządów wewnętrznych. Choroba dotyczy w części ludzi młodych i może być zagrożeniem życia.

Otwarcie Kursu EUSTAR, w którym weźmie udział 23 najwybitniejszych badaczy tajemniczej choroby odbędzie się w czwartek 26 lutego o godzinie 14.00 w Hotelu Angelo w Katowicach.

Prof. Eugeniusz Józef Kucharz  


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]