MedTrends 2015 slider

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji „MedTrends 2015 – Polsko-Brytyjskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, która odbędzie się w Zabrzu, w dniach 27-28 marca 2015 roku.

Ta europejska konferencja, w której udział wezmą czołowi eksperci m.in. z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, diabetologii ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e- i m-Zdrowia.

Współorganizatorem konferencji MedTrends 2015 po stronie polskiej jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, referencyjny w Polsce, uznany w Europie wysokospecjalistyczny ośrodek akademicki, zajmujący się nowoczesną diagnostyką i leczeniem chorób serca, naczyń i płuc, a także Urząd Miasta Zabrze. Po stronie brytyjskiej parterem merytorycznym i współorganizatorem jest Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce.

Patronat honorowy nad Konferencją MedTrends 2015 objął Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. med. Przemysław Jałowiecki oraz Rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. Andrzej Karbownik a także Prezydent Zabrza, pani Małgorzata Mańka-Szulik.

Udział znakomitych ekspertów w Komitecie naukowym konferencji MedTrends 2015 pod kierunkiem prof. Marka Radomskiego, wybitnego specjalisty w zakresie nanomedycyny, stanowi gwarancję interesującego, ambitnego programu tego spotkania.

Przy rejestracji do 15 marca dla studentów udział bezpłatny.

Szczegóły: http://medtrends.pl/

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]