Aula

DZIEŃ OTWARTY
Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4 czerwca 2019 od 1000 do 1300

 

Miejsce:
Zakłady Teorii Medycyny Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Medyków 18

Program Dnia Otwartego:
10:00 – 11:15 – spotkanie z władzami Wydziału i kadrą naukowo-dydaktyczną WLK SUM
miejsce: Aula im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. Witolda Zahorskiego

- wystąpienie Dziekana Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy

- wykłady prezentowane przez profesorów Wydziału

- prezentacja Programu Erasmus

- wystąpienie przedstawiciela Wydziałowego Samorządu Studenckiego

11:15 – 13:00 przedstawienie możliwości nowoczesnego nauczania medycyny, prezentacja jednostek Wydziału i ich zaplecza laboratoryjnego, biblioteki i dziekanatu, prezentacje kół naukowych STN

 

 

[Przesłano przez: A. Pilar]