Uwaga

Proszę o składanie po zrealizowaniu praktyk wakacyjnych ,,dzienników praktyk’’ i ,,potwierdzeń odbycia praktyki wakacyjnej’’ do dziekanatu.  


[Przesłano przez:  Joanna Nowakowska]