Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Aleksandra Sieronia

Prof. Aleksander Sieroń, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia wynalazcze w roku 2014 na arenie międzynarodowej.

Nagrodę wręczono podczas odbywającej się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie XXII „Giełdy Wynalazków”, podczas której zaprezentowano ok. 130 projektów nagrodzonych na ubiegłorocznych międzynarodowych wystawach wynalazczości.

Prof. Aleksander Sieroń w 2014 r. został laureatem najważniejszej nagrody  63. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2014 – Grand Prix jury Eureka and Innova 2014 za najlepszy europejski wynalazek. Jest to nowatorskie urządzenie   OXYBARIA S - unikalne, do tej pory nigdy nie zastosowane, połączenie jednoczasowego działania tlenu o podwyższonym ciśnieniu i ozonu na otwartą, zwłaszcza przewlekłą ranę. Umożliwia to uzyskanie  zwiększonego stężenia tlenu w tkance czyli lepsze gojenie przy równoczesnym wykorzystaniu bakteriobójczego działania ozonu, co sprzyja utrzymaniu czystości bakteriologicznej rany, czyli  także wpływa na jej lepsze gojenie.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]