W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych”, która odbędzie się 11 czerwca 2015 r. w Szczecinie.  

 Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań prowadzonych przez młodych pracowników nauki (asystentów, doktorantów, młodych doktorów -  do 35 roku życia oraz wyróżniających się studentów).

Tematyka Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  1.        Uwarunkowania rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
  2.        Współczesne kierunki w badaniach naukowych w sporcie
  3.        Promowanie zachowań zdrowotnych u osób w różnym wieku
  4.        Turystyka i rekreacja ruchowa jako formy aktywności fizycznej

Więcej: http://www.wkfipz.usz.edu.pl/konferencja-mlodych-naukowcow

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]