Dyplom

W dniu 27 stycznia 2015 r., w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich absolwentów kierunku farmacja.

Konkursowi i obradom jury przewodniczyła Prof.dr hab. n.med. Krystyna Olczyk, jako Opiekun Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wiceprezes Towarzystwa. W skład Jury Konkursu weszli Profesorowie z Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych Białegostoku, Łodzi, Warszawy i Sosnowca,

Na Konkurs napłynęło 10 prac, po jednej z każdego z Wydziałów Farmaceutycznych w Polsce.

Drugie miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich zajęła absolwentka Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Pani mgr Natalia Krajewska, która pod kierunkiem Prodziekan Wydziału, Pani prof. dr hab. Krystyny Trzepietowskiej-Stępień, kierownika Katedry Analizy Instrumentalnej, wykonała swoją pracę magisterską, noszącą tytuł: „Opracowanie metody oznaczania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w mleku techniką chromatografii gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas”.

Laureaci trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali nagrodą pieniężną i wydawnictwami książkowymi, ufundowanymi przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne oraz Naukową Fundację Polpharmy, która po raz 10 wsparła Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w organizacji Konkursu. Laureaci Konkursu  otrzymają także okolicznościowe Dyplomy Fundacji podczas uroczystej Gali wręczania grantów zwycięzcom organizowanych przez Fundację konkursów naukowych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]