23 stycznia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego SUM w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Szpitalowi certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia w zakresie działalności Lecznictwo Zamknięte. Wynik, jaki uzyskał Szpital: 91% spełnienia standardów akredytacyjnych, należy do jednych z wyższych uzyskanych przez jednostkę akredytowaną. Przyznana akredytacja dowodzi wysokiej jakości świadczeń medycznych gwarantującej poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

Certyfikat wręczyli Jerzy Hennig - Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości oraz Michał Bedlicki - Kierownik Działu Standaryzacji CMJ.

Podczas uroczystości JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki złożył Dyrektorowi SPSKM dr Włodzimierzowi Dziubdzieli gratulacje z okazji uzyskania certyfikatu i wyrazy uznania  za osiągnięty wynik. Za trud i zaangażowanie w procesie starania się o akredytację Dyrektor podziękował wszystkim pracownikom Szpitala.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz SUM: Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jan Zejda, a także  pracownicy Szpitala oraz zaproszeni goście.  

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]