20-21 marca oraz 27-28 marca 2015 r. w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej SUM w Katowicach odbędzie się kurs pt. „Kończyna dolna - chirurgia ortopedyczna” podnoszący kwalifikacje lekarzy ortopedów w małoinwazyjnej chirurgii ortopedycznej.

Konczyna dolna baner Staw Skokowy Kolano Złamania Plateau piszczeli biodro

Kurs odbędzie się z czynnym udziałem kierownika ww. Katedry – prof. dr hab. n. med. Grzegorza Bajora, pod kierownictwem naukowym dr n. med. Juliusza Deca ze „Sport-Kliniki” w Żorach i jest akredytowany przez Śląską Izbę Lekarską.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]

 

STAW SKOKOWY - PROGRAM
KOLANO - rekonstrukcja ACL, (do wyboru) PCL - PROGRAM
Złamania plateau KOŚCI PISZCZELOWEJ - PROGRAM
BIODRO - dostęp przedni małoinwazyjny do stawu biodrowego - PROGRAM

Każdy warsztat poprzedza część wprowadzająca oraz podsumowująca, w których zostaną omówione: anatomia regionu, techniki oraz problemy towarzyszące poszczególnym przypadkom, a także postępowanie pooperacyjne, rehabilitacja. W obu częściach mogą uczestniczyć dodatkowo lekarze w/w specjalności, ponadto: reumatolodzy, rehabilitacji, a także fizjoterapeuci i studenci nie biorący aktywnego udziału w warsztatach.


Patronat naukowy: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
Sekcja Reumoortopedii PTOiTr
IFMSA-POLAND

MSP PAKT logo


Organizator:
Medyczne Szkolenia Podyplomowe Pakt
Współorganizator:
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej SUM
Realizator:
Sport-Klinika w Żorach
Partner:
Smith and Nephew