Prof. Paweł Lampe

Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe,  kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM i ordynator Oddziału Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Prof. Paweł Lampe jest specjalistą z zakresu chirurgii ogólnej, tytuł naukowy profesora zwyczajnego uzyskał w 2002 roku, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia. Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych Pana Profesora można wymienić: pierwsze w Europie zastosowanie klipsu kompresyjnego w zespoleniach przewodu pokarmowego, zastosowanie dysektora ultradźwiękowego   w usuwaniu martwicy w ostrym zapaleniu trzustki czy też zastosowanie kleju fibrynowego w chirurgii przewodu pokarmowego.

Prof. Paweł Lampe jest także autorem licznych publikacji naukowych, członkiem wielu prestiżowych towarzystw naukowych, redaktorem czasopism medycznych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]