Plakat Warsztatów

Do udziału w warsztatach i stażu zapraszamy studentów VI roku  kierunku lekarskiego zarówno z Wydziału Lekarskiego w Katowicach, jak i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, którzy:

  •     Chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie komunikacji klinicznej.
  •     Interesują się zajęciami prowadzonymi metodą symulacji medycznej.

Termin warsztatów: luty–czerwiec 2015 r.

 

Miejsce: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, ul. Medyków 8b, Katowice.

Termin stażu: lipiec–sierpień 2015 r.

Miejsce: oddziały pediatryczne/ginekologiczne/hospicja.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin warsztatów i stażu, wprowadzony zarządzeniem Rektora nr 23/2015, dostępne będą od 13.02.2015 r. pod adresem strony: www.cdism.sum.edu.pl/Projekt/projekt1.aspx

Udział w warsztatach i stażu będzie, na życzenie studenta, wyszczególniony w suplemencie do dyplomu.

Szczegóły: www.cdism.sum.edu.pl

Projekt "Jak rozmawiać żeby dobrze leczyć? Warsztaty komunikacji i staże dla przyszłych lekarzy" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

www.efs.gov.pl


[Przesłano przez: Agata kalafarska]