Diamentowy Grant logo

Informujemy, iż na podstawie komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2011 r. o ustanowieniu Programu „Diamentowy Grant” dnia 29 grudnia 2014 r. została ogłoszona IV edycja konkursu o finansowanie projektów badawczych w ramach w/w programu.

Wnioski o finansowanie przedmiotowych projektów należy składać w Dziale ds. Studiów i Studentów do dnia 9 lutego 2015 r.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie https://osf.opi.org.pl/.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.nauka.gov.pl/diamentowy-grant/ oraz w Dziale ds. Studiów i Studentów pod nr. tel. 32/208 36 72 (osoba do kontaktu: Agnieszka Ucieszyńska-Krupa)


[Przesłano przez: Dział ds. Studiów i Studentów]