9 stycznia w Sali Senatu odbyło się spotkanie noworoczne władz Uczelni z doktorantami SUM.

W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, Prorektor ds. Klinicznych dr hab. n. med. Damian Czyżewski, Kanclerz SUM dr n. o zdrowiu Bernadeta Kuraszewska, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym dr hab. n. med. Zenon Czuba, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. hum. Lesław Niebrój, kierownicy studiów podyplomowych, Kierownik Działu ds. Studiów i Studentów mgr Jolanta Samborska-Kozak, Przewodniczący Samorządu Doktorantów lek. Michał Żorniak, Wiceprzewodniczący: lek. Aleksandra Antosz i mgr Joanna Frąckiewicz, oraz przedstawiciele Rady Samorządu Doktorantów.

Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń i rozmowy o planach na najbliższy rok.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]