Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SUM został powołany na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w Grupie Nauk o Życiu.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych to organ opiniodawczo-doradczy ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jego podstawowym zadaniem jest przeprowadzenie kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w odniesieniu do standardów międzynarodowych. Kadencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych trwa cztery lata, przy czym co dwa lata następuje wymiana piętnastu członków Komitetu. Nowi członkowie KEJN zostali wyłonieni spośród 174 kandydatów zgłoszonych przez jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty reprezentujące środowiska społeczno-gospodarcze.

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]