Dyplom

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Romer, wychowanek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, asystent w Zakładzie Patofizjologii ŚAM w latach 1956-1959, specjalista endokrynolog, przez wiele lat praktykujący na Śląsku, otrzymał wyróżnienie  „Wybitny Klinicysta” na  europejskim zjeździe endokrynologów w Dublinie.

Odznaczenie „Wybitny Klinicysta” (Outstanding Clinician Award) jest  wyróżnieniem przyznawanym na wniosek powołanego w tym celu komitetu Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Endokrynologów (ESPE), po wypełnieniu procedury oceny osiągnięć na polu pracy klinicznej w dziedzinie endokrynologii.  Spośród wszystkich zgłoszeń, każdego roku wybierany jest jeden kandydat. Tytuł jest przyznawany na specjalnej sesji na dorocznym posiedzeniu członków Stowarzyszenia. Dotychczas zostało wyróżnionych 13 klinicystów z 11 krajów europejskich. W roku 2014 po raz pierwszy został odznaczony lekarz z Polski.

Odznaczenie jest wynikiem osobistych zasług na polu klinicznej medycyny,  jest też wyrazem uznania dla środowiska lekarzy pediatrów-endokrynologów polskich, które jest od wielu lat jest spostrzegane i wysoko cenione w Europie i na świecie.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]