Logo SUM

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2014 r. (Sylwester) został ustalony  w  godzinach  od godz. 730 do godz. 1130

KIEROWNIK
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
dr n. prawn. Helena Wicher