Logo MNiSW

16 grudnia wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Daria Lipińska-Nałęcz wręczyła nominacje dwunastu nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki. Nominację na lata 2014-2018 otrzymał m.in.  prof. dr hab. Jerzy Chudek, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii SUM.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Członkowie Rady powoływani są na kadencje czteroletnie, przy czym co dwa lata zmienia się połowa składu Rady.

Do obowiązków Rady należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnie ze strategią rozwoju kraju, określanie warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]