Dnia 16 grudnia 2014 roku o godz. 13.30 w holu Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą wspaniałą postawę lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników służby zdrowia organizujących pomoc górnikom rannym 16 grudnia 1981 roku w czasie pacyfikacji strajku w KWK Wujek.

Uroczystość poprowadził przewodniczący Stowarzyszenia „Solidarność i Pamięć” prof. Grzegorz Opala, który także współorganizował pomoc dla górników z Wujka. Jak podkreślił tablica znajdująca się w CSK powinna być symbolem pamięci o wszystkich pracownikach służby zdrowia nie tylko w czasie pacyfikacji KWK Wujek, ale w całym okresie stanu wojennego.

 Pamięć o tamtych wydarzeniach przywołał w swoim przemówieniu również  JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, który w imieniu władz Uczelni wraz z Prorektorem ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Janem Duławą złożył kwiaty pod tablicą.  Wśród licznie zgromadzonych osób byli m.in.: Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, przedstawiciele władz Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dyrekcji CSK, delegacja górników z KWK Wujek, Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula, przedstawiciel Rzecznik Praw Obywatelskich, Ksiądz Prałat dr Stanisław Puchała - kapelan Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, oraz przedstawiciele Samorządu Studenckiego.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]