Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pani prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3 461 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 2 646 wniosków studentów i 815 wniosków doktorantów.

Stypendium Ministra uzyskało 926 studentów i 89 doktorantów z uczelni w całej Polsce.
Wśród nagrodzonych osób znalazło się 3 studentów oraz 1 doktorant Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł - w przypadku doktorantów.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Pełna lista nagrodzonych jest dostępna na stronie: www.nauka.gov.pl


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]