Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
Komunikat

w sprawie: spotkania organizacyjnego studentów I roku kierunków prowadzonych przez Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

UWAGA

STUDENCI I ROKU WSZYSTKICH KIERUNKÓW
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 01.10.2021 r. studentów I roku kierunków: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia I i II stopnia, biotechnologia medyczna I i II stopnia, które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  • FARMACJA – Nazwiska od A - Ł - godzina 8:30 , Nazwiska od M- Ż - godzina 10:00
  • ANALITYKA MEDYCZNA – godzina 11:30
  • KOSMETOLOGIA I stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I stopnia – godzina 13:00
  • KOSMETOLOGIA II stopnia oraz BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II stopnia – godzina 14:30

Spotkania organizacyjne odbędą się w Auli Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 w Sosnowcu, Kampus C.

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu oraz zachowanie dystansu.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się w formie e-learningowej w okresie od 01.10-31.10. 2021 r.

Dziekan Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. med. Robert Wojtyczka

 

Komunikat Rektora

Komunikat Nr 20/2021
z dnia 14.09.2021 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


Niniejszym informuję, że z dniem 1 września 2021 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. z 2021 r. poz. 1594).

Biorąc pod uwagę powyższe, od 1 października 2021 r. wszystkie kierunki studiów, poziomy i formy kształcenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach prowadzone są w sposób określony w programie danego kształcenia, zgodnie z sylabusami zajęć, ćwiczenia i seminaria w trybie stacjonarnym, a wykłady w trybie stacjonarnym lub online (zgodnie z decyzją Dziekana).

W reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do stacjonarnego trybu nauczania, gdzie wszyscy studenci i doktoranci oraz uczestnicy studiów podyplomowych będą kształcić się na terenie Uczelni na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Jednocześnie informuję, że legitymacje studenckie i doktoranckie oraz służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1464) - czyli do 14 października 2021 r.

Z poważaniem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Announcement No. 20/2021
of the Rector
of the Medical University of Silesia, Katowice
of 14 September 2021


I hereby inform, that on 1 September 2021 the Regulation of the Minister of Health repealing the Regulation regarding the temporary restriction of functioning of medical universities due to prevention, counteracting and combating of COVID-19 (Journal of Law of 2017, item 1594) entered into force.

Having regard to the above, starting from 1 October 2021 the classes of all fields of studies, levels and forms of education at the Medical University of Silesia in Katowice will be conducted in the way as it is specified in the proper program of studies according to syllabus of classes, for labs and seminars in person and lectures both in person and/or with the use of distance learning methods and techniques (in accordance with Dean's decision).

Under the sanitary regime and with basic safety precautions, we are returning to classes held in person where all students, PhD candidates and postgraduate students will be educated on the premises of the University according to the rules in place before the epidemic period.

At the same time, please be informed that student and doctoral cards and service cards of academic teachers remain valid for 60 days from the date of repeal of the Regulation of the Minister of Education and Science of 25 February 2021 on temporary restriction of functioning of certain entities of the system of higher education and science in connection with preventing, counteracting and combating COVID-19 (Journal of Laws of 2021, item 1464) - that is, until 14 October 2021.

Kind Regards,
Prof. Tomasz Szczepański, MD., PhD.
Rector of the Medical University of Silesia, Katowice

 

Akademiki


Uwaga ! 

Już tylko do 31 lipca br. można składać wnioski o przydzielenie miejsca w akademiku na rok akademicki 2021/2022.

Poszczególne akademiki posiadają różnej wielkości pokoje. Każdy z nich ma dostęp do Internetu.

Szczegółowe informacje -> https://student.sum.edu.pl/domy-studenta/

Komunikat Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Nagród

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 20/2021 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 marca 2021 r. ustalone zostały przez Rektorską Komisję ds. Nagród wzory wniosków o przyznanie nagrody Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach dla nauczycieli akademickich w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej, organizacyjnej oraz za osiągnięcia innowacyjne 
i recenzowaną monografię naukową. Wzory wniosków zostały opublikowane na stronie internetowej Uczelni w zakładce Uczelnia – Pracownik.

Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Nagród
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 

5 Śląski Festiwal Nauki Katowice - logo

Wiemy już, że piąta edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE odbędzie się jesienią tego roku, między 9 a 15 października, i to w formule wyjątkowej: publiczność festiwalową zaprosimy na jeden dzień na bulwary katowickiej Rawy, a przez pięć kolejnych dni – do przestrzeni internetowej.
Co więcej właśnie uruchomiono dodatkowy nabór do grona wystawców piątej odsłony ŚFN!

ŚFN zainaugurowany zostanie w sobotę 9 października uroczystą galą otwarcia, natomiast na potrzeby wydarzeń festiwalowej niedzieli 10 października zaaranżowana będzie przestrzeń rozciągającą się od katowickiego rynku przez ulicę Teatralną i tereny nad Rawą w sąsiedztwie Uniwersytetu Śląskiego aż do ulicy Jerzego Dudy-Gracza.

Od 11 do 15 października (czyli od poniedziałku do piątku) zaproponowano festiwal w formule online – każdy dzień poświęcony będzie innemu obszarowi wiedzy (przyrodzie, technice, naukom humanistyczno-społecznym, naukom ścisłym oraz medycynie i zdrowiu). Dodatkowo codziennie będzie oferowany program związany z obszarem sztuki, program dla nauczycieli i uczniów oraz dla dorosłych.

Link do informacji na stronie ŚFN: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/5-sfn-katowice-znamy-termin-i-miejsce-wydarzenia-oraz-oglaszamy-dodatkowy-nabor-aktywnosci

 

Nabór uzupełniający przed 5. ŚFN! 

Jednocześnie informujemy, że ruszył uzupełniający nabór aktywności, które będzie można zaprezentować festiwalowej publiczności. Za pomocą specjalnego formularza (rejestracja-sfn.us.edu.pl) ponownie można zgłaszać aktywności do programu święta śląskiej nauki. Zachęcamy do nadsyłania propozycji wykładów, warsztatów, stanowisk pokazowych, wystaw oraz wszelkich innych form popularyzatorskich, które wzbogaciłyby festiwalowe obszary wiedzy (nauk humanistyczno-społecznych, medycyny i zdrowia, sztuki przyrody, techniki lub nauk ścisłych) lub strefy specjalne.

Organizatorzy zapewniają pomoc wszystkim wystawcom w jak najlepszej realizacji zaproponowanych aktywności – czy to w przestrzeni realnej, czy to w wirtualnej.

 

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2021

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.