Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Doktoraty / Habilitacje

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
logo kongresu

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w XI Kongresie Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego , które odbędzie się w formie on-line w dniach 03-05 grudnia 2021 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Lipodologicznego. Podczas spotkania odbędą się dziesiątki merytorycznych wykładów, paneli dyskusyjnych w oparciu o najnowszą wiedzę na temat zaburzeń lipidowych i ich leczenia.

Wydarzenie jest dedykowane dla przedstawicieli zawodów medycznych, studentów kierunków nauk o zdrowiu oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń lipidologicznych. oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych.

Rejestracja udziału w Kongresie jest bezpłatna.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://kongres2021.ptlipid.pl/rejestracja/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Kongresu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Logo Agencja Badań Medycznych

 

Agencja Badań Medycznych zaprasza do udziału w Konferencji pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r., która odbędzie się 23 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. W trakcie konferencji podsumowane zostaną działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021 roku oraz plany naukowe na 2022 rok.

Program Konferencji (pobierz tutaj)
Obowiązuje rejestracja!

Link do rejestracji: https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/30k27,Konferencja-quotPriorytety-naukowe-w-zdrowiu-na-2022-r-Rola-Agencji-Badan-Medycz.html

 

Logo SUM

Szanowni Państwo,

W związku z opóźnieniem przyznania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez pracowników oraz młodych naukowców przedstawiam poniżej tegoroczny terminarz przyznawania środków z uprzejmą prośbą o zapoznanie:

 1. 14 lipca 2021r. – wstępna informacja pisemna z Ministerstwa Zdrowia o planowanej wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 2. 12 sierpnia 2021r. – potwierdzenie przez Ministerstwo Zdrowia wysokości kwoty przyznanej subwencji na rok 2021 dla Uczelni;
 3. 13 sierpnia - 06 października 2021r. - analiza potrzeb Uczelni oraz sprawdzenie możliwości pokrycia wydatków ujętych w prowizorium budżetowym Uczelni z przyznanej kwoty w roku 2021 r.;
 4. 7 października 2021r. – przekazanie przez Kwestora SUM wydzielonych z ogólnej puli subwencji kwot na reprezentowane w SUM dyscypliny naukowe – podjęcie działań przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej;
 5. 8 – 20 października opracowywanie sposobu podziału środków finansowych na 3 warianty wg algorytmu określonego Uchwałą Nr 41/2020 Senatu SUM  z późń.zm dla każdej dyscypliny;
 6. Opiniowanie wariantów sposobu podziału środków przez Komisje działające przy Radach Dyscyplin Naukowych:
  8 listopada 2021r.- Komisja do realizacji zadań z zakresu działalności statutowej Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
  9 listopada 2021r.– Komisja ds. Nauki Rady Dyscypliny Nauk Medycznych;
  10 listopada 2021r.- Komisja do spraw wnioskowania, podziału subwencji na utrzymanie potencjału badawczego, realizacji oraz oceny finansowania zadań badawczych Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych;
 1. Podział środków finansowych na zadania badawcze:
  17 listopada 2021r.– posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu;
  19 listopada 2021r.– posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych;
  19 listopada 2021r.– posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Medycznych.

Bardzo przepraszam za zaistniałe opóźnienie. Równocześnie proszę o Państwa zrozumienie w powyższej kwestii - późniejszy niż dokonywany w latach poprzedzających podział środków wynika z terminu przyznania środków przez Ministerstwo Zdrowia oraz ze złożoności działań, które poprzedzają zatwierdzenie podziału środków.

Jednocześnie informuję, że planowane są zmiany w metodyce przyznawania środków finansowych na corocznie realizowane przez Państwa prace badawcze. Mam nadzieję, że w efekcie podjętych przez Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej działań w roku następnym otrzymają Państwo do dyspozycji środki w terminie Państwa satysfakcjonującym.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania i problemy nauk biomedycznych

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „wyzwania i problemy nauk biomedyczynych”, która odbędzie się w formie on-line dnia 28 października 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy związane z medycyną współczesną.

  Wydarzenie jest dedykowane do przedstawicieli nauk biotechnologicznych, biologicznych, biofizycznych, biochemicznych, technicznych a także medycznych farmaceutycznych i z obszaru nauk o zdrowiu. Stanowi doskonałą okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii naukowej.

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 26.10.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. Zgłoszenia wystąpień należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 26.10.2021 r. W ramach opłaty uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/biomedyczna/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

logo EU4health

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęła korespondencja z Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych MZ z informacją o naborze do ośmiu Direct grants for member states authorities – JA, w ramach 4. Programu Zdrowia w zakresie przyjętego przez Komisję Europejską Programu Pracy na 2021 r. odnoszącego się do programu UE w obszarze zdrowia 2021-2027 EU4Health:

 1. EU4H-2021-JA-06 - dotacje na działania dotyczące dostępności leków, braków i bezpieczeństwa dostaw;
 2. EU4H-2021-JA-07 - dotacje na unijne i krajowe systemy nadzoru;
 3. EU4H-2021-JA-08.1 - dotacje na wdrażanie najlepszych praktyk i wyników badań dotyczących profilaktyki chorób niezależnych i czynników ryzyka w obszarze cukrzycy – odwrotna cukrzyca typu 2;
 4. EU4H-2021-JA-08.2 - dotacje na wdrożenie najlepszych praktyk i wyników badań w zakresie profilaktyki chorób niezakaźnych. Obszar tematyczny: zdrowy tryb życia. Społeczna promocja zdrowia i zapobieganie otyłości u dzieci w ubogich dzielnicach;
 5. EU4H-2021-JA-09 – dotacje na transfer najlepszych praktyk w podstawowej opiece zdrowotnej;
 6. EU4H-2021-JA-10 – dotacje w zakresie pracowników służby zdrowia – sprostanie wyzwaniom zdrowotnym - prognozowanie i planowanie dla personelu pomocniczego w sektorze opieki zdrowotnej;
 7. EU4H-2021-JA-11 – dotacje na promocje jakości leków i zacieśnienie współpracy między państwami członkowskimi oraz między Unią Europejską a państwami trzecimi takimi jak: Chiny i Indie;
 8. EU4H-2021-JA-12 – dotacje w ramach współpracy w zakresie oceny bezpieczeństwa i ułatwienie prowadzenia badań klinicznych.

W przypadku zainteresowania ofertą, uprzejmie prosimy o przekazanie propozycji uczestnictwa w ww. działaniach w terminie do 10 października 2021 r. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia informacji o chęci udziału SUM w ww. projektach we właściwym terminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie charakteru udziału w ww. działaniach, uprzejmie prosimy o kontakt z Panią Krystyną Drogoń – pracownikiem Biura Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia (telefon: 532 394 146 oraz 22 53 00 187; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2022

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.