Logo BIP Logo projekt�w EU Skip to main content.   Skip to menu   Search

 

Uczelnia

Nauka

Biblioteka

Student

Szkoła doktorska

Kandydat

Biznes

Kontakt

En / Ru

Ustawa 2.0

Szukaj

 
 
plakat VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 listopada 2020 roku Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przyjął Uchwałę Nr 111/2020 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 130/2018 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Kodeksu Etyki Wydawniczej Annales Academiae Medicae Silesiensis.

Zmiany w ww. Kodeksie zostały podyktowane koniecznością dostosowania dotychczasowych zasad i procedur do międzynarodowych standardów publikacyjnych, które wymagały m.in. doprecyzowania zasad dotyczących postępowania w przypadku wykrycia nierzetelności naukowej na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE), uszczegółowienia praw Redakcji w przypadku wycofania publikacji po jej wydaniu oraz jej obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych, wyodrębnienia „Zasad obowiązujących autorów" odnoszących się do materii publikowania materiałów, a także doprecyzowania zasad recenzowania prac oraz zapisów w zakresie praw autorskich do publikacji.

Link do uchwały: http://www3.sum.edu.pl/files/25713/uchwala_111_2020.pdf

 

 

[Przesłano przez: Marcin Grzelec]

plakat VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii

Uprzejmie zapraszamy na VI Warszawskie Seminarium UroRadioOnkologii, które odbędzie się w formie on-line dnia 21.11.2020 w godzinach 8:00-15:50.

Wydarzenie będzie dotyczyć tematyki badań obrazowych, onkoeuroekonomii oraz raka nerki, prostaty i pęcherza. Prelegenci będą analizować najbardziej aktualne problemy danych dziedzin z różnych punktów widzenia, w celu znalezienia nowych rozwiązań i zapewnienia jak najlepszej opieki pacjentom.

Udział w wirtualnym spotkaniu jest możliwy po uprzedniej bezpłatnej rejestracji na stronie: www.debaty-zdrowie.pl/uroradioonkologia/ lub poprzez przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. danych zawierających imię, nazwisko, specjalizację, numer telefonu, adres mailowy i numer PWZ (prawo wykonywania zawodu) osoby zainteresowanej uczestnictwem w spotkaniu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w ww. wydarzeniu.

 

[Przesłano przez: Marcin Grzelec]

herb SUM

Szanowni Państwo, w związku z trwającym obecnie etapem składania dokumentacji, niezbędnej do zawierania umów naukowo-badawczych na rok 2020, uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały nr 41/2020 z późn. zm. Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, Wnioskodawcy obowiązani są przesłać wymagane dokumenty w terminie 4 tygodni od dnia otrzymania informacji o wysokości przyznanych środków finansowych do Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM.

Wszelka dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Centrum w zakładce więcej/akty prawne i pliki do pobrania.

Jednocześnie, w związku z trwającą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zalecam formę elektroniczną, przypominając tym samym o możliwości podpisania dokumentów przy użyciu podpisu elektronicznego, dostępnego dla każdego pracownika Uczelni pod adresem https://podpis.sum.edu.pl/. Podpisane w ten sposób formularze przesłać należy na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku pytań, wszelkich informacji udzielają pracownicy Centrum Nauki i Współpracy Międzynarodowej SUM, tel. 32 208 3590, 32 208 3531.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez: Martyna Radosz]

herb SUM

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę zmianę Uchwały Nr 41/2020 Senatu SUM z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Zasad wnioskowania, podziału subwencji dydaktyczno-badawczej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizacji oraz oceny finansowanych zadań badawczych, uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującym § 3 ust. 3 ww. Uchwały, skrócone zostały etapy oceny realizacji merytorycznej zadań badawczych, które zobowiązani są składać Wykonawcy umów z trzech do dwóch.

Zgodnie z powyższym, uprzejmie wyjaśniam, że:

 1. wykonawcy umów zawartych w roku 2018 przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2020 r.,
 2. wykonawcy umów zawartych w roku 2019 przedstawiają wynik realizacji zadania naukowo-badawczego do dnia 31 października 2021 r.


Jednocześnie informuję, że Rady Dyscyplin Naukowych SUM mogą przedłużyć powyższe terminy, zgodnie z kompetencją określoną w § 7 ust. 5 powyższej Uchwały na podstawie złożenia sprawozdania uzasadniającego zwłokę.

W związku z dokonanymi zmianami, dotyczącymi okresów sprawozdawczych dodaję, iż podstawą pozytywnej oceny jest przedstawienie przez wykonawcę zadania badawczego:

 1. potwierdzonej przez Bibliotekę SUM informacji o minimum jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku po podpisaniu umowy o realizację zadnia badawczego, w której podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego i afiliowanej do SUM,

  lub

 2. rozprawy doktorskiej albo osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym, w których podano źródło finansowania realizacji zadania badawczego,

  lub

 3. informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego w trybie konkursowym tzw. „grantu",

  lub

 4. informacji o uzyskanym patencie.


Jednocześnie przypominam, że odstępstwo od wskazanych wyżej terminów stanowią indywidualnie podjęte przez Rady na mocy § 7 ust. 5 Uchwały decyzje o przedłużeniu terminu, o których zostali Państwo poinformowani stosowną korespondencją.

 

Z wyrazami szacunku
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
Prorektor ds. Nauki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 
[Przesłano przez: Martyna Radosz]

 

logo Onkogranty IV

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił nabór wniosków do IV edycji konkursu Onkogranty, którego celem jest dofinansowanie oryginalnych projektów badawczych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl/sites/default/files/prosta_strona/pliki_do_pobrania/strategia_walki_z_rakiem_w_polsce_2015_-_2024_pl.pdf).

W IV edycji konkursu najlepsze projekty zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

 1. Onkologia w czasach pandemii,
 2. Onkologia w warunkach domowych,
 3. Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?


Powyższa oferta jest skierowana bezpośrednio do naukowców lub zespołów badawczych zatrudnionych w publicznych uczelniach i instytutach badawczych. W ramach konkursu Polska Liga Walki z Rakiem zapewnia finansowanie projektów realizowanych przez okres od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy, w wysokości dla jednego projektu wynoszącej od 3 000 zł do 13 000 zł.

Nabór wniosków do ww. konkursu jest prowadzony do dnia 12 października 2020 r. Wnioski można składać pocztą tradycyjną na adres Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków do ww. konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji Ligi Walki z Rakiem pod adresem: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/177-onkologiczny-fundusz-grantowy/363-konkurs-grantowy-onkogranty-iv, gdzie znajdą Państwo również wzór formularza o dofinansowanie.

Zachęcamy do skorzystania z powyższej oferty oraz do informowania o niej potencjalnych zainteresowanych.

 
[Przesłano przez: Marcin Grzelec]

 

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny. 43 Katedry i 4 jednostki samodzielne. Tradycja sięgająca 1946 roku. Bogate zaplecze naukowo-badawcze i dydaktyczne.
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Kierunki: lekarski oraz neurobiologia. Wydział to ponad 340 nauczycieli akademickich oraz 40 katedr, 34 kliniki, 18 zakładów i 4 oddziały kliniczne. Na terenie Wydziału znajduje się nowoczesne Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia i biotechnologia medyczna. Bogata baza dydaktyczno-naukowa w nowoczesnym kampusie dydaktycznym oraz atrakcyjne zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Powołany w 2001 roku. Kierunki studiów: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, coaching medyczny. Studia doktoranckie i studia podyplomowe. Bogata baza naukowo-dydaktyczna oraz zaplecze sportowe.
Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Unikalne kierunki: Zdrowie Publiczne oraz Dietetyk. Istnieje od 2001 roku. Funkcjonuje na bazie 12 jednostek naukowo dydaktycznych. Studia magisterskie i licencjackie.

Fundusze Europejskie

Serwisy internetowe Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykorzystują pliki cookie w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania oraz w celu dostosowywania i poprawiania sposobu ich działania. Więcej informacji polityka cookies SUM

Deklaracja dostępności

SUM © 2016-2020

 

 

 

logo sum

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
tel. 32 208 3600
NIP: 634-000-53-01
REGON: 000289035

Redagowanie i administracja: Centrum Informatyki i Informatyzacji
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.