Logo konferencji

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XII konferencji poświęconej robotom medycznym w Zabrzu. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Robotyki Medycznej (International Society for Medical Robotics) i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

W trakcie konferencji odbędzie się specjalna sesja konkursowa dla młodych naukowców o nagrodę „Statuetka Robina” i nagrodę publiczności „Strzała Robina”. Zakres tematyczny tego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Inicjatorem dotychczasowych spotkań w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu jest grono naukowców i konstruktorów polskiego robota chirurgicznego Robin Heart. W czasie realizacji projektu badawczego rozpoczętego w Fundacji w 2000 r. organizowane były otwarte konferencje, na których poddawano ocenie stan prowadzonych prac i określano kierunki dla szeregu praktycznych rozwiązań. Projekt Robin Heart przyczynił się do ożywienia zainteresowania robotyką medyczną w Polsce. Podczas międzynarodowej konferencji Roboty Medyczne 2014 zademonstrowane zostaną nowości związane z projektem polskiego robota chirurgicznego Robin Heart oraz wieloma innymi, nie tylko z Polski.

Ta jubileuszowa konferencja będzie miała niezwykłych gości i będzie okazją to rzetelnego przeglądu tej nowej, szybko rozwijającej się dziedziny nauki i techniki.

Konferencja Roboty Medyczne 2014 odbędzie się 12-13 Grudnia 2014. Pierwszego dnia odbędzie się naukowa konferencja poświęcona robotyce medycznej, następnego dnia spotkania Akademii Sztuki Projektowania Robotów Medycznych – Akademia ISMR.

Szczególnej uwadze polecamy otwarcie nowej inicjatywy Stowarzyszenia – Akademia ISMR. Zamierzamy zgromadzić fachowców wielu dziedzin nauki – od psychologii i socjologii przez specjalistów wzornictwa przemysłowego i innych sztuk pięknych do przedstawicieli użytkowników – medycyny i generalnie usług medycznych. Chcemy się uczyć jak projektować roboty medyczny by spełniły oczekiwania społeczne, by były użyteczne i piękne.

Szczegóły: http://conference.medicalrobots.eu/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]