W dniu 14.11.2014 r. w auli Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu SUM odbyło się dyplomatorium absolwentów kierunków analityka medyczna, biotechnologia medyczna i kosmetologia.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: prodziekan prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień, prodziekan prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz, prodziekan dr hab. n. techn. Danuta Wiechuła oraz Wiceprezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr n. med. Teresa Kurzawa, nauczyciele akademiccy oraz absolwenci i ich rodziny. Dyplomy ukończenia studiów otrzymało 53 absolwentów kierunku analityka medyczna, 33 kierunku biotechnologia medyczna oraz 48 kierunku kosmetologia. 

Po otrzymaniu dyplomów ukończenia studiów absolwenci kierunku analityka medyczna złożyli ślubowanie i otrzymali Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]