14 listopada w Warszawie odbyła się Gala konkursu Prodok 2014, którego celem jest wyłonienie uczelni wyższej oraz  Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach w ciągu roku awansował w rankingu aż o 22 miejsca, za co otrzymał wyróżnienie VII Edycji Konkursu Krajowej Reprezentacji Doktorantów „Najbardziej Prodoktorancka Uczenia – PRODOK 2014”.

Uroczystość rozpoczęła się od  powitania gości honorowych oraz laureatów konkursu. Następnie głos zabrała przedstawicielka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz. 

Wyróżnienie dla SUM odebrała Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk oraz reprezentant Doktorantów SUM Wojciech Maruszczyk .

W konkursie uczestniczyć mogły polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

 
[Przesłano przez: Agata Kalafarska]