Joint Actions

7 listopada 2014 r. w Luksemburgu odbyło się spotkanie  "Health Info Day" w ramach wspólnych działań - Joint Action państw będących członkami Unii Europejskiej. Organizatorem przedsięwzięcia jest Consumers, Health and Food Executive Agency - European Comission (CHAFEA).

Przedstawicielem Polski w temacie "Nutrition and Physical Activity" była Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego SUM dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok.

Celem Wspólnych Działań (Joint Actions)  jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw UE do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez państwa członkowskie.

W ramach przydzielonych tematów, uczestnicy spotkania zostali zobowiązani do przygotowania propozycji działań, które znalazłyby zastosowanie we wszystkich krajach członkowskich UE.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]