Za prowadzoną na rzecz rozwoju Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach działalność, która przyczynia się do promowania Uczelni, pomnożenia jej mienia i rozsławienia jej dobrego imienia, JM Rektor SUM  prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki odznaczył Medalem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  Pana Mahendrę M. Patela - Dyrektora  Generalnego  Hope Medical Institute, firmy rekrutującej kandydatów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Indii na studia w języku angielskim na Wydziale Lekarskim SUM w Katowicach.

W uroczystości wręczenia Medalu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uczestniczyli: JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława, a także bliscy, przyjaciele i współpracownicy Pana Mahendry M. Patela.

 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współpracuje z Firmą HMI od 1996 r. Dzięki podjętej współpracy, polegającej przede wszystkim na rekrutacji kandydatów na studia, a także reklamowaniu i  rozpowszechnianiu programu edukacyjnego realizowanego w języku angielskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uczelnia jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła kształcenie w tym języku.

 Długoletnia współpraca z instytucją zarządzaną przez Pana Mahendrę M. Patela przyczyniła się m.in. do uzyskania przez SUM  akredytacji Medical Board of New York oraz Medical Board of California. Stwarza to nie tylko ogromne szanse studentom na odbywanie szkolenia poza granicami Polski, ale przede wszystkim daje absolwentom naszej uczelni możliwość aplikowania  o rezydentury w najlepszych i renomowanych ośrodkach w większości amerykańskich stanów.

Hope Medical Instutite odegrało ponadto bardzo ważną rolę w procesie uzyskania przez uczelnię akredytacji  NY State Department of Education (DOE), dzięki czemu studenci mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji ze środków rządowych USA.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]