Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym 13 listopada Dniu Otwartym Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. 

Tegoroczny program przygotowany przez pracowników i studentów WNoZ prezentował się wyjątkowo bogato. Warsztaty i wykłady odbywały się na Wydziale Nauk o Zdrowiu, w Centrum Dydaktycznym WNoZ, Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej oraz w Obiekcie Sportowym Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu.

Podczas Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani studiami na kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną i uczestniczyć w zajęciach położniczych, pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych, psychologicznych i pedagogicznych.

W programie znalazły się m.in. warsztaty z zakresu symulacji porodu przedstawione na fantomach położniczych, ćwiczenia z zasad udzielania pierwszej pomocy,
pokaz iniekcji domięśniowych i pobierania krwi, podstawy nauki jazdy na wózku inwalidzkim, praktyczny pokaz pracy położnej w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, techniki masażu klasycznego, prezentacja i pokaz samobadania piersi na fantomach, kinezyterapia bierna, muzyczno-ruchowe formy aktywności i wiele innych.

Uczestnicy mogli również zdobyć cenne informacje o perspektywach zatrudnienia absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i na świecie.
Każda odwiedzająca Wydział osoba miała także możliwość zarejestrowania się w Bazie Dawców Komórek Macierzystych.

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]