Dyjaczyńska-Herman Anna Ludwika

Emerytowany Kierownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
profesor zwyczajny  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Prodziekan Wydziału Pielęgniarskiego w latach 1978-1980, Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Wydziału Pielęgniarskiego, Przewodnicząca Komisji ds. Studiów Doktoranckich, członek senackiej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich,
członek wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, członek Komisji Anestezjologii i Reanimacji Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN,
odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”.

 

Żegnamy wybitnego specjalistę, wspaniałego lekarza, szlachetnego i prawego Człowieka, szanowanego i cenionego przez współpracowników i młodzież nauczyciela akademickiego, cieszącego się autorytetem w środowisku medycznym.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie zmarłej składają:

Rektor, Senat

i społeczność Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pożegnanie akademickie odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali
im. prof. dr. hab. n. med. Witolda Zahorskiego (A3) Zakładów Teorii Medycyny
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ligocie ul. Medyków 18.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w środę 12 listopada 2014 o godz. 12.00
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów

po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu w Żywcu o godz. 15.00.


[Przesłano przez: Ewa Kruszewska]

[Zdjęcie: CDDMiF]