Logo SUM

 

W dniu 28 października 2014 r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakładce Prawo  wydane przez JM Rektora Zarządzenie Nr 150/2014 z dnia 28.10.2014 r. przyznające w dniu: 31 października 2014 r. :

studentom i doktorantom wszystkich lat i kierunków studiów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prawo usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

pracownikom (nauczycielom akademickim i pracownikom niebędącym nauczycielami) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prawo do usprawiedliwionej, płatnej nieobecności w pracy.

 
[Przesłano przez: Justyna Skolik]