16 października na terenie budowy Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia została zorganizowana uroczystość symbolicznego zawieszenia "wiechy".

W uroczystości uczestniczył JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym SUM dr hab. n. med. Jacek Kasperski, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Zabrza, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala - dyrektor SCCS , Adam Konka - Prezes Zarządu Kardio-Med Silesia, Edward Szlęk- prezes JSW KOKS oraz przedstawiciele  Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, a także banku ING.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca oraz Kardio-Med Silesia łączy porozumienie o współpracy obejmujące m.in. przygotowywanie oraz realizację wspólnych projektów i  prac naukowo-badawczych w ramach programów Unii Europejskiej oraz programów krajowych, prowadzenie badań testowych nowych technologii, urządzeń, narzędzi chirurgicznych, transfer wyników badań oraz innowacji technicznych i technologicznych, a także  działalność szkoleniową i edukacyjną.

Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia będzie nowoczesnym ośrodkiem nauki, rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii  w medycynie, zwłaszcza w obszarze sercowo-naczyniowym.

Funkcjonowanie ośrodka będzie skoncentrowane na następujących obszarach działalności:

  • Tworzenie możliwości do opracowania, testowania oraz transferu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań w branży medycznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów związanych z leczeniem chorób serca, układu krążenia, onkologii i chorób wieku podeszłego,
  • Stymulowanie rozwoju nowych, innowacyjnych podmiotów gospodarczych działających w branży medycznej,
  • Rozwój współpracy pomiędzy instytucjami naukowo- badawczymi i przedsiębiorstwami działającymi w branży medycznej,
  • Poprawa standardów leczenia w zakresie chorób serca, układu krążenia i chorób wieku podeszłego wynikająca z rozwoju nowoczesnych technologii,
  • Stworzenie przestrzeni do prowadzenia wielokierunkowych badań z zastosowaniem nowoczesnych technologii, innowacyjnych rozwiązań wraz z transferem wiedzy w medycynie,
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z profilem działalności jednostki,
  • Tworzenie w ramach współpracy Wieloośrodkowej „Narodowego Centrum Telemedycyny”

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska]