XI Konferencja Profilaktyka w medycynie

 

Po ubiegłorocznej Jubileuszowej Konferencji, rozpoczynamy drugie 10-lecie naszych spotkań z Profilaktyką w Medycynie i zaproszonymi na Konferencję ekspertami.Wtym roku 11-te spotkanie będzie miało miejsce w Auli prof. Witolda Zahorskiego na terenie Kampusu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach-Ligocie w dniach 24-25 października 2014.

 

Głównymi zagadnieniami tegorocznej Konferencji będą schorzenia układu sercowo-naczyniowego oraz onkologia. Są to schorzenia populacyjne, w których profilaktyka i wczesne rozpoznawanie mają decydujące znaczenie dla rokowania. Program Konferencji zawierać będzie również tematykę z zakresu profilaktyki w pediatrii, geriatrii, chirurgii, ginekologii, położnictwie, dermatologii i psychiatrii. Przedstawiać będziemy aktualne rekomendacje towarzystw naukowych oraz praktyczne tematy z zakresu codziennej praktyki medycznej. 

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Konferencji.
Życzymy wielu pozytywnych wrażeń naukowych i satysfakcji z uczestnictwa w Konferencji.

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

PROGRAM