Logo ŚFS

Do 10 października trwa nabór wniosków do XXVIII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych – zameldowani w województwie śląskim, którzy:

  • - osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
  • - udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • - nie ukończyli 24 roku życia.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną letnią sesję egzaminacyjną w 2014 roku i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny
im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20
40-116 Katowice

Więcej: http://www.sfs.katowice.pl/


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]