Uroczystość rozpoczęcia obchodów 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Jubileusz 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

26 września 2014 r. w sali wykładowej A-3 im. prof. dr hab. Witolda Zahorskiego w Katowicach odbyła się uroczystość rozpoczęcia obchodów 40-lecia Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Jubileusz 40-lecia Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  W uroczystości udział wzięli m.in. Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś, prof. Władysław Nasiłowski Doktor Honoris Causa SUM, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej  dr  Jacek Kozakiewicz, Dyrektor Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  Barbara Daniel, Przewodniczący Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. Marian Zembala, Dyrektor Naczelnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa dr Stanisław Dyląg, Dyrektor Biura Wojewódzkiego Komitetu Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach Teresa Przygoda, Wanda Gibińska, małżonka profesora Kornela Gibińskiego, Patrona SP Centralnego Szpitala Klinicznego, władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego: JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki, Prorektor ds. Studiów i Studentów prof. Joanna Lewin-Kowalik, Prorektor ds. Szkolenia Podyplomowego prof. Krystyna Olczyk, Kanclerz SUM mgr Bernadeta Kuraszewska oraz władze wydziałów SUM.

Gości powitał JM Rektor SUM prof. Przemysław Jałowiecki. Następnie głos zabrali gospodarze uroczystości - Dziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach prof. Jan Zejda i Dyrektor SP Centralnego Szpitala Klinicznego Andrzej Płazak. Prof. Władysław Pierzchała, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych SPCSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, przedstawił historię Szpitala.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia nadania odznaczeń państwowych. Odznaczenia -w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył osobom wyróżnionym Piotr Spyra, Wicewojewoda Śląski.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski   odznaczony został  prof. Paweł Lampe, na wniosek Wojewody Śląskiego za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia Złotym  Krzyżem  Zasługi odznaczeni zostali: dr hab.  Adam Rudnik i  prof.  Jerzy Sikora, Srebrnym  Krzyżem  Zasługi odznaczony został prof.  Bogusław Okopień.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej,

Medalem  Złotym  Za  Długoletnią  Służbę  odznaczeni zostali: Pani Małgorzata Baumert, Pani Joanna Bednar, Pani Urszula Drynda, Pan Leszek Kochański, Pani Mieczysława Lesiecka, Pani Małgorzata Oleś i Pani Teresa Szyszko.

 Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla województwa Śląskiego  przyznała Złotą Odznakę Honorową za wybitne wyróżnienia  w działalność na terenie województwa śląskiego dla SP Centralnego Szpitala Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego. Odznaki Honorowe otrzymali także: Pani Maria Dymarczyk, Pani Jadwiga Kazus, prof. Piotr Bażowski, prof. Jan Baron,  prof. Marek Hartleb, prof. Antoni Hrycek, prof. Andrzej Witek.

Dyplomy w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz Szpitala oraz wielki wkład i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, pracownikom Szpitala wręczył Dyrektor Andrzej Płazak. Uroczystość zakończył koncertu Chóru AD Libitum, pod kierownictwem Pani prof. Izabelli Zieleckiej-Panek.


[Przesłano przez: Agata Kalafarska]